Historie

Vytisknout

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 zahájila výuku 1. září 1984. Nachází se v centru břeclavského sídliště. Škola je vybavena standardně (tělocvična, hřiště, učebna fyziky a chemie, hudební výchovy, 5 jazykových učeben včetně tzv.sluchátkové). Od roku 1997 mají žáci k dispozici počítačovou učebnu vybavenou novými počítači, která je průběžně doplňována dalšími součástmi(scannerem aj.), a od října 2000 bezdrátovým připojením k internetu. Tento nový způsob komunikace mohou žáci bezplatně využívat i v odpoledních hodinách. Ke škole patří také dvě velmi pěkně vybavené školní družiny a kuchyně, ve které se vaří dva druhy obědů pro 500 strávníků. Škola vstoupila 1. 1. 1996 do právní subjektivity. Zřizovatelem je Městský úřad v Břeclavi. V oblasti materiálně-technického zabezpečení a zajišťování provozu celého areálu budovy školy úspěšně spolupracujeme se svým zřizovatelem, který se podílí i na financování dalších akcí:

  • úhrada provozních nákladů plaveckého výcviku
  • slavnostní vítání prvňáčků
  • projekty zaměřené na sportovní aktivity
  • pokrytí nákladů na provoz internetu
  • vybavování počítačové učebny a počítačové sítě
  • opravy a vybavení školy
  • Za výsledky dobré práce školy lze považovat vesměs úspěšné výsledky přijímacího řízení na střední školy. Žáci bývají zařazení většinou ke všeobecné spokojenost jak rodičů, tak i absolventů.
  • Ze soutěží lze připomenout úspěšnou reprezentaci školy ve výukových kláních, kde jsme získali dvě první a jedno druhé místo v okresní olympiádě jazyka německého a čtvrté místo v jazyce anglickém. Přeborníky okresu a oblasti jsme se stali v roce 1998 ve vybíjené a fotbale chlapců.
  • Další činnost školy a úspěchy žáků jsou podrobně zpracovány ve výročních zprávách, které jsou k dispozici v ředitelně školy od roku 1999 a jsou součástí naší internetové stránky.

28. září
státní svátek

29. září
ředitelské volno

3. října
přespolní běh

10. října
třídní schůzky
15.30 hodin I. stupeň
16.00 hodin II. stupeň

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 27 hostů a žádný člen