Informace o stravování

Vytisknout

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY (RODIČE)

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu.
Cena čipu je pro ZŠ 105,- Kč a MŠ 50,- Kč (vraná záloha).Při vrácení nepoškozeného čipu je strávníkovi záloha vyplacena. V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně - záloha propadá a strávník si musí zakoupit čip nový. Čipy se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Cena oběda pro dítě v MŠ je      3 -  6 let  …………   8,- + 20,- + 6,-  =  34,- Kč

                                                    7 – 10 let …………. 8,- + 22,- + 6,-  =  36,- Kč

Cena oběda pro žáka v ZŠ  je    7 – 10 let …………. 22,- Kč

                                                   11 – 14 let …………. 24,- Kč

                                                   15 a více  ………… .. 28,- Kč

                                            

Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v mateřské škole nebo základní škole. V době prázdnin a jiného volna je automaticky ze stravování odhlášeno. V době ostatní nepřítomnosti dítěte v MŠ nebo ZŠ je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ nebo ZŠ, má dítě nárok na jeden dotovaný oběd a rodiče si mohou odnést v jídlonosiči z MŠ Na Valtické 727 nebo ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a cena oběda je stejná jako pro cizí strávníky tj. 63,- Kč.

Způsob platby za stravné: 
1. Trvalým příkazem– číslo účtu školy KB 13132 – 651/0100 (při platbě internetovým bankovnictvím u účtu nezadávejte pomlčku). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmenístrávníka. Strava se platí zálohově měsíc dopředu -vždyke 20. dniv měsíci (první platba bude v srpnu na září) a to celá částka na měsíc (pro MŠ), jinak dítě nedostane stravu.
Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

 

2. Inkasem u ČS – (musí být inkaso sjednané jen na pobočce ČS Břeclav, se kterou máme smlouvu)číslo účtu školy pro souhlas s inkasem: sběrový účet č. 0100092221/0800. Přihlášky vracejte až po vyřízení souhlasu s inkasem. Strhávání se provádí k 15. dni v měsíci, (takže první bude 15. srpna – na měsíc září). Při zřizování souhlasu s inkasem nezadávejte z Vaší strany žádný variabilní ani specifický symbol. Touto formou se hradí obědy skutečně odebrané – nejedná se o zálohu.
Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

 

3. Hotovostní platbajen výjimečně. Přeplatky jsou vyplaceny v hotovosti na konci školního roku  (musí každý strávník přijít do ŠJ osobně).

Objednávání a odhlašování obědů:
Objednávky a odhlášky obědů – buď osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky na tel. 519 334 311 nebo přes internet na webových stránkách www.zsvalticka .cz (jídelna, objednávky online). V případě, že rodič, bude využívat služeb internetu, je nutné si vyzvednout přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny.

Objednávky a odhlášky na druhý den musíte provést vždy do 14.00 hodin předchozího pracovního dne. Tak je nastaven stravovací systém. V případě, že budete objednávat nebo odhlašovat oběd po 14.00 hodině přes internet i přes terminál nebudou Vaše hlášení akceptována.

28. září
státní svátek

29. září
ředitelské volno

3. října
přespolní běh

10. října
třídní schůzky
15.30 hodin I. stupeň
16.00 hodin II. stupeň

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen