Informace o stravování

Vytisknout

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY (RODIČE)

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu.
Cena čipu je pro ZŠ 105,- Kč a MŠ 50,- Kč (vraná záloha).Při vrácení nepoškozeného čipu je strávníkovi záloha vyplacena. V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně - záloha propadá a strávník si musí zakoupit čip nový. Čipy se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Cena oběda pro dítě v MŠ je      3 -  6 let  …………   8,- + 20,- + 6,-  =  34,- Kč

                                                    7 – 10 let …………. 8,- + 22,- + 6,-  =  36,- Kč

Cena oběda pro žáka v ZŠ  je    7 – 10 let …………. 22,- Kč

                                                   11 – 14 let …………. 24,- Kč

                                                   15 a více  ………… .. 28,- Kč

                                            

Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v mateřské škole nebo základní škole. V době prázdnin a jiného volna je automaticky ze stravování odhlášeno. V době ostatní nepřítomnosti dítěte v MŠ nebo ZŠ je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ nebo ZŠ, má dítě nárok na jeden dotovaný oběd a rodiče si mohou odnést v jídlonosiči z MŠ Na Valtické 727 nebo ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a cena oběda je stejná jako pro cizí strávníky tj. 63,- Kč.

Způsob platby za stravné: 
1. Trvalým příkazem– číslo účtu školy KB 13132 – 651/0100 (při platbě internetovým bankovnictvím u účtu nezadávejte pomlčku). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmenístrávníka. Strava se platí zálohově měsíc dopředu -vždyke 20. dniv měsíci (první platba bude v srpnu na září) a to celá částka na měsíc (pro MŠ), jinak dítě nedostane stravu.
Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

 

2. Inkasem u ČS – (musí být inkaso sjednané jen na pobočce ČS Břeclav, se kterou máme smlouvu)číslo účtu školy pro souhlas s inkasem: sběrový účet č. 0100092221/0800. Přihlášky vracejte až po vyřízení souhlasu s inkasem. Strhávání se provádí k 15. dni v měsíci, (takže první bude 15. srpna – na měsíc září). Při zřizování souhlasu s inkasem nezadávejte z Vaší strany žádný variabilní ani specifický symbol. Touto formou se hradí obědy skutečně odebrané – nejedná se o zálohu.
Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

 

3. Hotovostní platbajen výjimečně. Přeplatky jsou vyplaceny v hotovosti na konci školního roku  (musí každý strávník přijít do ŠJ osobně).

Objednávání a odhlašování obědů:
Objednávky a odhlášky obědů – buď osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky na tel. 519 334 311 nebo přes internet na webových stránkách www.zsvalticka .cz (jídelna, objednávky online). V případě, že rodič, bude využívat služeb internetu, je nutné si vyzvednout přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny.

Objednávky a odhlášky na druhý den musíte provést vždy do 14.00 hodin předchozího pracovního dne. Tak je nastaven stravovací systém. V případě, že budete objednávat nebo odhlašovat oběd po 14.00 hodině přes internet i přes terminál nebudou Vaše hlášení akceptována.

1. listopadu
Sociální sítě a hry na internetu
4. A, B

4. listopadu
Zdraví dětem
1. B

13. listopadu
Dlouhý, široký a bystrozraký
PT - 4. A

20. listopadu
Anglické divadlo
4. a 5. ročník

26. listopadu
Preventivní vrstevnický program
7. B

 

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 6 hostů a žádný člen