Vytisknout

ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

dne 23. 4. 2019 8:47

se koná ve čtvrtek 2. 5. 2019 v 15.30 hodin v budově školy. Účast dítěte u zápisu není nutná.
Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky nebo k zařazení do přípravné třídy, pokud již toto doporučení obdržel.
Více informací - odkaz Přijímací řízení/Zápis dětí do přípravné třídy.

     

Vytisknout

Ředitelské volno - 29. a 30. dubna

dne 10. 4. 2019 12:18

Vážení rodiče,
ve dnech 29. a 30. 4. 2019 vyhlašuji z provozních a technických důvodů ředitelské volno pro všechny žáky naší školy.
Školní družina bude otevřena při dostatečném počtu přihlášených žáků od 6.30 do 15.00 hodin.
Školní jídelna bude vařit jen pro žáky přihlášené do školní družiny. Oběd bude pro tyto žáky za nedotovanou cenu 63,- Kč. Pro ostatní žáky stravování zajištěno nebude.

Děkuji za pochopení.

V Břeclavi 8. 4. 2019                                                         Mgr. Ivana Hemalová, ředitelka školy

Vytisknout

Žáci 5. B čtvrtí v kraji

dne 21. 3. 2019 9:13

V zimním ročním období letošního školního roku proběhl 12. ročník internetového kurzu Hravě žij zdravě, vedený formou hry a soutěže. Během kurzu získávali žáci pátých tříd základních škol České republiky nejen cenné poznatky, ale osvojovali si správné stravovací návyky a zdravý životní styl. 

Vytisknout

Anglické divadlo - Lazy goat

dne 18. 3. 2019 11:16

V úterý 12. března shlédli žáci čtvrtých a pátých tříd v kině Koruna anglicko-českou pohádku Lazy goat. Komediální pohádka s veselými písničkami obohatila a motivovala žáky k dalšímu rozvíjení anglického jazyka. Představení využilo poselství klasických bajek, kdy zvířátka mají lidské vlastnosti. Herci byli z Divadelního centra Zlín.

Mgr. Ludmila Výborná

Vytisknout

Beseda se spisovatelkou

dne 18. 3. 2019 11:14

Ve čtvrtek 27. února zavítala na naši školu paní Michaela Fišarová, spisovatelka knih pro děti a mládež, aby dětem představila svou tvorbu.

Besedy se zúčastnili žáci od prvního do sedmého ročníku a zažili opravdu příjemnou hodinu.

29. června - 1. září
Hlavní prázdniny

29. srpna
Schůzka rodičů žáků 1. tříd a přípravné třídy
tělocvična školy
17.00 hodin

2. září
Vítání prvňáčků a žáků PT
tělocvična školy
8.30 hodin

2. září
Zahájení nového školního roku
8.00 hodin

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen