Vytisknout

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

dne 16. duben 2018

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 51, 52, 53

jsou přijati od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání
v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 6. 4. 2018 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v sekretariátu školy v týdnu od 23. do 27. dubna 2018, vždy od 8.00 do 15.00 hodin.

V Břeclavi dne 16. 4. 2018  

Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy

18. prosince
Sběr papíru a víček
I. a II. stupeň

19. prosince
kino Koruna
pohádka "Čertí brko"
I. a II. stupeň

20. prosince
Vánoční turnaj ve vybíjené
II. stupeň

21. prosince
Vánoční těšení
I. a II. stupeň

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Vánoční prázdniny

3. a 4. ledna 2019
Ředitelské volno

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 31 hostů a žádný člen