Vytisknout

Setkání v lanovém centru s partnerskou školou z Poysdorfu

dne 8. říjen 2017

Dne 27. června 2017 se uskutečnilo setkání s naší partnerskou školou z Poysdorfu. Žáci se již dobře znali, protože se vzájemně navštěvovali čtyři roky a vznikla mezi nimi mnohá krásná přátelství. Jazykovou bariéru překlenuli díky hodinám jazyka německého na straně naší a hodinám jazyka českého na straně žáků z Poysdorfu. Loučení proběhlo v místním lanovém centru, kde společně překonávali vlastní strach a obavy z lezení v korunách stromů. Když dostali hlad, zahnali ho při opékání špekáčků na školní zahradě. Společné hry, písničky a spoustu legrace při soutěžích ukončily čtyři roky společných akcí, které se konaly u nás i v Rakousku. Příští rok bude spolupráce s partnerskou školou pokračovat s žáky 1. tříd.

Vypracovala: Blanka Rakovská